Lên đồ Vel'Koz DTCL mùa 8 mới nhất

Cách lên đồ Vel'Koz DTCL mùa 8 mạnh nhất, build trang bị chuẩn của Vel'Koz dtcl 12.21 mới tại khacchetuong.

Vel'Koz dtcl
Vel'Koz TFT: 3 vàng Hệ: Tộc: Hiểm Họa

Lên đồ Vel'Koz DTCL

Cách lên đồ Vel'Koz dtcl sử dụng nhiều

Găng Bảo ThạchThương ShojinDiệt Khổng Lồ
hoặc Thương Shojin Găng Bảo Thạch Mũ Phù Thủy Rabadon

Vel'Koz dtcl Vel'Koz dtcl mùa 8

Vel'koz đóng băng tướng địch gây nhiều sát thương nhất trong vòng trước trong 2 giây và gây sát thương phép. Kẻ địch bị đóng băng sẽ không thể di chuyển, tấn công đòn đánh hoặc dùng kỹ năng.

Nâng cấp Vel'koz anh hùng:

  • Nhận một Vel'koz, kỹ năng của Vel'koz sẽ gây thêm 200% sát thương trong vòng 30 giây tiếp theo của giao tranh(có thể cộng dồn).
  • Nhận một Vel'koz, ở đầu giao tranh Vel'koz làm chậm tốc độ đánh của tất cả kẻ địch đi 30% trong 6 giây.

Đội hình Vel'Koz DTCL

Đội hình Vel'Koz Hiểm Họa

Các tướng Hiểm họa sở hữu sức mạnh vượt trội hơn các tướng khác. Tướng Hiểm họa không được tăng gì từ các tướng Hiểm họa khác và cũng không thuộc bất kỳ tộc hệ nào với các tướng khác.