Lên đồ Shen DTCL mới nhất

Cách lên đồ Shen DTCL mạnh nhất, build trang bị chuẩn của Shen dtcl mới tại khacchetuong.

Shen dtcl
Shen TFT: 3 vàng Hệ: Vệ quân vs Tin tặc Tộc: Biệt đội vô cực

Lên đồ Shen DTCL

Cách lên đồ Shen dtcl sử dụng nhiều

Giáp Máu WarmogÁo Choàng LửaVuốt Rồng
hoặc Dây chuyền chuộc tội Thú Tượng Thạch Giáp Áo Choàng Lửa

Shen dtcl Shen dtcl mùa 8

Nhất thống: Shen kết nối mình vào đồng minh gây nhiều sát thương nhất vòng này trong 3,5 giây. Trong khi dàng buộc đang hoạt động, đồng minh của Shen sẽ trở nên bất khả xâm phạm và thay vào đó mọi sát thương mà họ nhận phải sẽ được chuyển hướng sang Shen.

Sát thương Shen nhận được giảm đi X phần trăm trong cùng thời gian.

  • Thời gian: 3,5 / 4 / 5
  • Giảm sát thương: 50%/55%/65%

Đội hình Shen DTCL


Đội hình Shen Vệ quân

Nội tại: Ngay sau khi bắt đầu trận chiến, tướng Vệ quân khiêu khích mục tiêu ở gần xung quanh.

Tất cả các đồng minh nhận được tăng thêm Giáp, tướng Vệ quân sẽ được nhiều hơn.

  • (2) +30 Giáp, +60 cho Vệ quân
  • (4) +80 Giáp, +160 cho Vệ quân
  • (6) +200 Giáp, +400 cho Vệ quân


Đội hình Shen Tin tặc

Tin tặc hút máu toàn phần và triệu hồi một Hackarrim.

Hackarrim sẽ đưa 1 đơn vị bất kỳ ra phía sau đối thủ và nó không thể chỉ định làm mục tiêu trong vài giây đầu trận đấu.

  • (3) 20% hút máu toàn phần cho Tin tặc
  • (4) 30% hút máu toàn phần, 10% cho tướng cưỡi Hackarrim
  • (5) 40% hút máu toàn phần, 20% cho tướng cưỡi Hackarrim
  • (6) 50% hút máu toàn phần, 30% cho tướng cưỡi Hackarrim