Lên đồ Rell DTCL mới nhất

Cách lên đồ Rell DTCL mạnh nhất, build trang bị chuẩn của Rell dtcl mới tại khacchetuong.

Rell dtcl
Rell TFT: 2 vàng Hệ: Vệ quân Tộc: Vệ binh tinh tú

Lên đồ Rell DTCL

Cách lên đồ Rell dtcl sử dụng nhiều

Giáp Máu WarmogÁo Choàng LửaVuốt Rồng
hoặc Thú Tượng Thạch Giáp Dây chuyền chuộc tội Áo Choàng Lửa

Rell dtcl Rell dtcl mùa 8

Liên kết từ trường: Rell tạo một liên kết giữa bản thân và đồng minh có phần trăm máu thấp nhất của cô, gây sát thương phép lên tất cả kẻ địch giữa cô và đồng minh liên kết của cô, đồng thời Rell cũng tăng cho bản thân và đồng minh một phần trăm Giáp và Kháng phép hiện tại của Rell trong 4 giây.

  • Phần trăm Giáp và kháng phép: 50% / 60% / 70%
  • Sát thương: 140 / 210 / 335

Đội hình Rell DTCL


Đội hình Rell Vệ quân

Nội tại: Ngay sau khi bắt đầu trận chiến, tướng Vệ quân khiêu khích mục tiêu ở gần xung quanh.

Tất cả các đồng minh nhận được tăng thêm Giáp, tướng Vệ quân sẽ được nhiều hơn.

  • (2) +30 Giáp, +60 cho Vệ quân
  • (4) +80 Giáp, +160 cho Vệ quân
  • (6) +200 Giáp, +400 cho Vệ quân

Đội hình Rell Vệ binh tinh tú

Vệ binh tinh tú được hồi thêm năng lượng mỗi khi các tướng Vệ binh tinh tú khác sử dụng kỹ năng

  • (3) 40% mana
  • (5) 70% mana
  • (7) 120% mana
  • (9) 200% mana