Lên đồ Aurelion Sol DTCL mới nhất

Cách lên đồ Aurelion Sol DTCL mạnh nhất, build trang bị chuẩn của Aurelion Sol dtcl mới tại khacchetuong.

Aurelion Sol dtcl
Aurelion Sol TFT: 4 vàng Hệ: Tộc: Hiểm Họa

Lên đồ Aurelion Sol DTCL

Cách lên đồ Aurelion Sol dtcl sử dụng nhiều

Găng Bảo ThạchThương ShojinDiệt Khổng Lồ
hoặc Thương Shojin Găng Bảo Thạch Súng Hải Tặc

Aurelion Sol dtcl Aurelion Sol dtcl mùa 8

Mưa thiên thạch: Aurelion Sol triệu hồi các thiên thạch xuống mục tiêu ngẫu nhiên sẽ phát nổ khi va chạm. Mỗi thiên thạch gây sát thương phép và thiêu đốt trong 10 giây, gây sát thương chuẩn bằng 10% máu tối đa của mục tiêu và giảm 33% khả năng hồi máu.

  • Số thiên thạch: 3 / 3 / 5
  • Sát thương: 170 / 255 / 500
  • Sát thương theo phần trăm máu: 10% / 10% / 10%

Nâng cấp Aurelion Sol anh hùng:

  • Nhận một Aurelion Sol, Aurelion Sol được cộng thêm 40 SMPT và chiêu thức Mưa thiên thạch sẽ có tầm hoạt động rộng hơn.
  • Nhận một Aurelion Sol, kỹ năng của Aurelion Sol sẽ làm choáng kẻ địch bị trúng chiêu trong thời gian 2 giây.

Đội hình Aurelion Sol DTCL

Đội hình Aurelion Sol Hiểm Họa

Các tướng Hiểm họa sở hữu sức mạnh vượt trội hơn các tướng khác. Tướng Hiểm họa không được tăng gì từ các tướng Hiểm họa khác và cũng không thuộc bất kỳ tộc hệ nào với các tướng khác.