Lên đồ Alistar DTCL mới nhất

Cách lên đồ Alistar DTCL mạnh nhất, build trang bị chuẩn của Alistar dtcl mới tại khacchetuong.

Alistar dtcl
Alistar TFT: 3 vàng Hệ: Linh vật vs Hộ công Tộc: Ngưu binh

Lên đồ Alistar DTCL

Cách lên đồ Alistar dtcl sử dụng nhiều

Giáp Máu WarmogThú Tượng Thạch GiápÁo Choàng Lửa
hoặc Áo Choàng Lửa Dây chuyền chuộc tội Băng Giáp

Alistar dtcl Alistar dtcl mùa 8

Nghiền nát: Alistar nện xuống đất bên dưới mục tiêu, gây sát thương phép và hất tung chúng trong 1,5 giây. Sau đó, Alistar gầm lên, hồi máu cho bản thân và tướng đồng minh có lượng máu thấp nhất bằng 15% lượng máu tối đa của Alistar.

  • Sát thương: 140 / 210 / 375

Đội hình Alistar DTCL


Đội hình Alistar Linh vật

Khi Linh vật chết, chúng sẽ lui vào bên lề để cổ vũ cho đội của mình. Các đồng minh hồi phục phần trăm máu tối đa của họ cứ sau 3 giây, tăng thêm 1% cho mỗi Linh vật cổ vũ. Linh vật tái sinh được gấp đôi số lượng này.

  • (2) 1.5% máu hồi phục
  • (4) 3% máu hồi phục
  • (6) 6% máu hồi phục
  • (8) 10% máu hồi phục

Đội hình Alistar Ngưu binh

Các đơn vị Ngưu binh được tăng khả năng phòng thủ.

Một lần trong mỗi giao tranh, khi nhận sát thương xuống còn 1 máu, Ngưu binh trở nên miễn nhiễm sát thương trong 1 giây.

  • (2) 20 Giáp và Kháng phép
  • (4) 50 Giáp và Kháng phép
  • (6) 125 Giáp và Kháng phép