Cách lên đồ Zeri mùa 13 mạnh nhất

Hướng dẫn cách lên đồ Zeri mùa 13 mới mạnh nhất 2022

Bảng Ngọc Zeri Nhịp Độ Chết Người

Chuẩn XácNhịp Độ Chết NgườiĐắc thắngTốc độ đánhChốt chặn cuối cùng
Kiên ĐịnhKiểm soát điều kiệnLan trànTấn công 2Linh hoạt 1Phòng thủ 2

Bảng kỹ năng Zeri

Zeri Q QZeri E EZeri W W

Phép bổ trợ Zeri

Flash Heal

Trang bị chính Zeri

Nỏ Tử ThủCuồng Cung RunaanVô Cực Kiếm

Giày

Giày Cuồng Nộ

Cách lên đồ Zeri

Nỏ Tử ThủGiày Cuồng NộCuồng Cung RunaanVô Cực KiếmHuyết KiếmNỏ Thần Dominik

Cập nhật cách lên đồ Zeri 12.21 phiên bản mới.

Cách lên đồ Zeri sử dụng nhiều

Nỏ Tử Thủ Giày Cuồng Nộ Cuồng Cung Runaan Vô Cực Kiếm Huyết Kiếm Nỏ Thần Dominik

Zeri Nỏ Tử Thủ, Giày Cuồng Nộ, Cuồng Cung Runaan, Vô Cực Kiếm, Huyết Kiếm, Nỏ Thần Dominik

Lên đồ Zeri tỷ lệ thắng cao

Nỏ Tử Thủ Giày Cuồng Nộ Cuồng Cung Runaan Đoản Đao Navori Vô Cực Kiếm Nỏ Thần Dominik

Zeri Nỏ Tử Thủ, Giày Cuồng Nộ, Cuồng Cung Runaan, Đoản Đao Navori, Vô Cực Kiếm, Nỏ Thần Dominik

Lên đồ Zeri Giáp thiên thần, lựa chọn an toàn về lategame

Nỏ Tử Thủ Giày Cuồng Nộ Cuồng Cung Runaan Vô Cực Kiếm Nỏ Thần Dominik Giáp Thiên Thần

Zeri Nỏ Tử Thủ, Giày Cuồng Nộ, Cuồng Cung Runaan, Vô Cực Kiếm, Nỏ Thần Dominik, Giáp Thiên Thần