Cách lên đồ Yorick mùa 13 mạnh nhất

Hướng dẫn cách lên đồ Yorick mùa 13 mới mạnh nhất 2022

Bảng Ngọc Yorick Thiên thạch bí ẩn

Pháp ThuậtThiên thạch bí ẩnDải băng năng lượngThăng tiến sức mạnhCuồng phong tích tụ
Cảm HứngBước chân màu nhiệmGiao hàng bánh quyTấn công 2Linh hoạt 1Phòng thủ 1

Bảng kỹ năng Yorick

Yorick Q QYorick E EYorick W W

Phép bổ trợ Yorick

Flash Teleport

Trang bị chính Yorick

Rìu Mãng XàNguyệt ĐaoThương Phục Hận Serylda

Giày

Giày Thép Gai

Cách lên đồ Yorick

Rìu Mãng XàGiày Thép GaiNguyệt ĐaoThương Phục Hận SeryldaBúa Tiến CôngRìu Đen

Cập nhật cách lên đồ Yorick 12.21 phiên bản mới.

Cách lên đồ Yorick sử dụng nhiều

Rìu Mãng Xà Giày Thép Gai Nguyệt Đao Thương Phục Hận Serylda Búa Tiến Công Rìu Đen

Yorick Rìu Mãng Xà, Giày Thép Gai, Nguyệt Đao, Thương Phục Hận Serylda, Búa Tiến Công, Rìu Đen

Lên đồ Yorick tỷ lệ thắng cao

Rìu Mãng Xà Giày Bạc Móng Vuốt Ám Muội Búa Tiến Công Thương Phục Hận Serylda Rìu Đen

Yorick Rìu Mãng Xà, Giày Bạc, Móng Vuốt Ám Muội, Búa Tiến Công, Thương Phục Hận Serylda, Rìu Đen