Cách lên đồ Yone mùa 13 mạnh nhất

Hướng dẫn cách lên đồ Yone mùa 13 mới mạnh nhất 2022

Bảng Ngọc Yone Nhịp Độ Chết Người

Chuẩn XácNhịp Độ Chết NgườiĐắc thắngTốc độ đánhChốt chặn cuối cùng
Kiên ĐịnhNgọn gió thứ haiKiên cườngTấn công 2Linh hoạt 1Phòng thủ 3

Bảng kỹ năng Yone

Yone Q QYone E EYone W W

Phép bổ trợ Yone

Flash Teleport

Trang bị chính Yone

Nỏ Tử ThủVô Cực KiếmHuyết Kiếm

Giày

Giày Cuồng Nộ

Cách lên đồ Yone

Nỏ Tử ThủGiày Cuồng NộVô Cực KiếmHuyết KiếmGiáp Thiên ThầnVũ Điệu Tử Thần

Cập nhật cách lên đồ Yone 12.21 phiên bản mới.

Cách lên đồ Yone sử dụng nhiều

Nỏ Tử Thủ Giày Cuồng Nộ Vô Cực Kiếm Huyết Kiếm Giáp Thiên Thần Vũ Điệu Tử Thần

Yone Nỏ Tử Thủ, Giày Cuồng Nộ, Vô Cực Kiếm, Huyết Kiếm, Giáp Thiên Thần, Vũ Điệu Tử Thần

Lên đồ Yone Top

Gươm Suy Vong Giày Cuồng Nộ Nỏ Tử Thủ Vô Cực Kiếm Huyết Kiếm Giáp Thiên Thần

Yone Gươm Suy Vong, Giày Cuồng Nộ, Nỏ Tử Thủ, Vô Cực Kiếm, Huyết Kiếm, Giáp Thiên Thần