Cách lên đồ Yasuo mùa 13 mạnh nhất

Hướng dẫn cách lên đồ Yasuo mùa 13 mới mạnh nhất 2022

Bảng Ngọc Yasuo Nhịp Độ Chết Người

Chuẩn XácNhịp Độ Chết NgườiĐắc thắngTốc độ đánhChốt chặn cuối cùng
Kiên ĐịnhGiáp cốtKiên cườngTấn công 2Linh hoạt 1Phòng thủ 3

Bảng kỹ năng Yasuo

Yasuo Q QYasuo E EYasuo W W

Phép bổ trợ Yasuo

Flash Ignite

Trang bị chính Yasuo

Nỏ Tử ThủVô Cực KiếmVũ Điệu Tử Thần

Giày

Giày Cuồng Nộ

Cách lên đồ Yasuo

Nỏ Tử ThủGiày Cuồng NộVô Cực KiếmVũ Điệu Tử ThầnGiáp Thiên ThầnHuyết Kiếm

Cập nhật cách lên đồ Yasuo 12.21 phiên bản mới.

Cách lên đồ Yasuo sử dụng nhiều

Nỏ Tử Thủ Giày Cuồng Nộ Vô Cực Kiếm Vũ Điệu Tử Thần Giáp Thiên Thần Huyết Kiếm

Yasuo Nỏ Tử Thủ, Giày Cuồng Nộ, Vô Cực Kiếm, Vũ Điệu Tử Thần, Giáp Thiên Thần, Huyết Kiếm

Lên đồ Yasuo Top, tăng khả năng solo tay đôi và gặp các tướng máu nhiều

Gươm Suy Vong Giày Cuồng Nộ Nỏ Tử Thủ Vô Cực Kiếm Huyết Kiếm Giáp Thiên Thần

Yasuo Gươm Suy Vong, Giày Cuồng Nộ, Nỏ Tử Thủ, Vô Cực Kiếm, Huyết Kiếm, Giáp Thiên Thần

Lên đồ Yasuo AD đường dưới

Nỏ Tử Thủ Giày Cuồng Nộ Vô Cực Kiếm Huyết Kiếm Giáp Thiên Thần Vũ Điệu Tử Thần

Yasuo Nỏ Tử Thủ, Giày Cuồng Nộ, Vô Cực Kiếm, Huyết Kiếm, Giáp Thiên Thần, Vũ Điệu Tử Thần