Cách lên đồ Xayah mùa 13 mạnh nhất

Hướng dẫn cách lên đồ Xayah mùa 13 mới mạnh nhất 2022

Bảng Ngọc Xayah Nhịp Độ Chết Người

Chuẩn XácNhịp Độ Chết NgườiHiện diện trí tuệHút máuNhát chém ân huệ
Cảm HứngBước chân màu nhiệmGiao hàng bánh quyTấn công 2Linh hoạt 1Phòng thủ 2

Bảng kỹ năng Xayah

Xayah Q QXayah E EXayah W W

Phép bổ trợ Xayah

Flash Heal

Trang bị chính Xayah

Cung Phong LinhĐoản Đao NavoriMa Vũ Song Kiếm

Giày

Giày Cuồng Nộ

Cách lên đồ Xayah

Cung Phong LinhGiày Cuồng NộĐoản Đao NavoriMa Vũ Song KiếmHuyết KiếmNỏ Thần Dominik

Cập nhật cách lên đồ Xayah 12.21 phiên bản mới.

Cách lên đồ Xayah sử dụng nhiều

Cung Phong Linh Giày Cuồng Nộ Đoản Đao Navori Ma Vũ Song Kiếm Huyết Kiếm Nỏ Thần Dominik

Xayah Cung Phong Linh, Giày Cuồng Nộ, Đoản Đao Navori, Ma Vũ Song Kiếm, Huyết Kiếm, Nỏ Thần Dominik

Lên đồ Xayah tỷ lệ thắng cao

Cung Phong Linh Giày Cuồng Nộ Đoản Đao Navori Huyết Kiếm Nỏ Thần Dominik Đại Bác Liên Thanh

Xayah Cung Phong Linh, Giày Cuồng Nộ, Đoản Đao Navori, Huyết Kiếm, Nỏ Thần Dominik, Đại Bác Liên Thanh