Cách lên đồ Wukong mùa 13 mạnh nhất

Hướng dẫn cách lên đồ Wukong mùa 13 mới mạnh nhất 2022

Bảng Ngọc Wukong Chinh phục

Chuẩn XácChinh phụcĐắc thắngTốc độ đánhChốt chặn cuối cùng
Cảm HứngBước chân màu nhiệmThấu thị vũ trụTấn công 2Linh hoạt 1Phòng thủ 2

Bảng kỹ năng Wukong

Wukong Q QWukong E EWukong W W

Phép bổ trợ Wukong

Flash Smite

Trang bị chính Wukong

Búa Rìu Sát ThầnRìu ĐenVũ Điệu Tử Thần

Giày

Giày Thủy Ngân

Cách lên đồ Wukong

Búa Rìu Sát ThầnGiày Thủy NgânRìu ĐenVũ Điệu Tử ThầnGiáp Thiên ThầnChùy Gai Malmortius

Cập nhật cách lên đồ Wukong 12.21 phiên bản mới.

Cách lên đồ Wukong sử dụng nhiều

Búa Rìu Sát Thần Giày Thủy Ngân Rìu Đen Vũ Điệu Tử Thần Giáp Thiên Thần Chùy Gai Malmortius

Wukong Búa Rìu Sát Thần, Giày Thủy Ngân, Rìu Đen, Vũ Điệu Tử Thần, Giáp Thiên Thần, Chùy Gai Malmortius

Lên đồ Ngộ Không Top

Búa Rìu Sát Thần Giày Thép Gai Rìu Đen Vũ Điệu Tử Thần Chùy Gai Malmortius Giáp Thiên Thần

Wukong Búa Rìu Sát Thần, Giày Thép Gai, Rìu Đen, Vũ Điệu Tử Thần, Chùy Gai Malmortius, Giáp Thiên Thần

Lên đồ Wukong Cưa xích hóa kỹ, khi team địch có khả năng hồi phục cao

Búa Rìu Sát Thần Giày Thủy Ngân Rìu Đen Cưa Xích Hóa Kỹ Giáp Thiên Thần Vũ Điệu Tử Thần

Wukong Búa Rìu Sát Thần, Giày Thủy Ngân, Rìu Đen, Cưa Xích Hóa Kỹ, Giáp Thiên Thần, Vũ Điệu Tử Thần