Cách lên đồ Warwick mùa 13 mạnh nhất

Hướng dẫn cách lên đồ Warwick mùa 13 mới mạnh nhất 2022

Bảng Ngọc Warwick Nhịp Độ Chết Người

Chuẩn XácNhịp Độ Chết NgườiĐắc thắngTốc độ đánhChốt chặn cuối cùng
Pháp ThuậtMau lẹThủy thượng phiêuTấn công 2Linh hoạt 1Phòng thủ 2

Bảng kỹ năng Warwick

Warwick Q QWarwick W WWarwick E E

Phép bổ trợ Warwick

Flash Smite

Trang bị chính Warwick

Gươm Suy VongJak'Sho Vỏ Bọc Thích NghiRìu Đại Mãng Xà

Giày

Giày Thép Gai

Cách lên đồ Warwick

Gươm Suy VongGiày Thép GaiJak'Sho Vỏ Bọc Thích NghiRìu Đại Mãng XàGiáp GaiGiáp Tâm Linh

Cập nhật cách lên đồ Warwick 12.21 phiên bản mới.

Cách lên đồ Warwick sử dụng nhiều

Gươm Suy Vong Giày Thép Gai Jak'Sho Vỏ Bọc Thích Nghi Rìu Đại Mãng Xà Giáp Gai Giáp Tâm Linh

Warwick Gươm Suy Vong, Giày Thép Gai, Jak'Sho Vỏ Bọc Thích Nghi, Rìu Đại Mãng Xà, Giáp Gai, Giáp Tâm Linh

Lên đồ Warwick tỷ lệ thắng cao

Búa Rìu Sát Thần Giày Thủy Ngân Gươm Suy Vong Rìu Đại Mãng Xà Giáp Tâm Linh Giáp Gai

Warwick Búa Rìu Sát Thần, Giày Thủy Ngân, Gươm Suy Vong, Rìu Đại Mãng Xà, Giáp Tâm Linh, Giáp Gai

Lên đồ Warwick Top

Gươm Suy Vong Giày Thép Gai Búa Rìu Sát Thần Rìu Đại Mãng Xà Giáp Gai Giáp Tâm Linh

Warwick Gươm Suy Vong, Giày Thép Gai, Búa Rìu Sát Thần, Rìu Đại Mãng Xà, Giáp Gai, Giáp Tâm Linh