Cách lên đồ Urgot mùa 13 mạnh nhất

Hướng dẫn cách lên đồ Urgot mùa 13 mới mạnh nhất 2022

Bảng Ngọc Urgot Sẵn Sàng Tấn Công

Chuẩn XácSẵn Sàng Tấn CôngĐắc thắngKháng hiệu ứngChốt chặn cuối cùng
Kiên ĐịnhGiáp cốtLan trànTấn công 1Linh hoạt 1Phòng thủ 2

Bảng kỹ năng Urgot

Urgot W WUrgot E EUrgot Q Q

Phép bổ trợ Urgot

Flash Teleport

Trang bị chính Urgot

Rìu ĐenRìu Đại Mãng XàJak'Sho Vỏ Bọc Thích Nghi

Giày

Giày Thép Gai

Cách lên đồ Urgot

Rìu ĐenGiày Thép GaiRìu Đại Mãng XàJak'Sho Vỏ Bọc Thích NghiMóng Vuốt SterakGiáp Gai

Cập nhật cách lên đồ Urgot 12.21 phiên bản mới.