Cách lên đồ Udyr mùa 13 mạnh nhất

Hướng dẫn cách lên đồ Udyr mùa 13 mới mạnh nhất 2022

Bảng Ngọc Udyr Chinh phục

Chuẩn XácChinh phụcĐắc thắngKháng hiệu ứngChốt chặn cuối cùng
Kiên ĐịnhKiểm soát điều kiệnKiên cườngTấn công 2Linh hoạt 1Phòng thủ 1

Bảng kỹ năng Udyr

Udyr R RUdyr E EUdyr W W

Phép bổ trợ Udyr

Flash Smite

Trang bị chính Udyr

Mũ Trụ Nguyền RủaJak'Sho Vỏ Bọc Thích NghiKhiên Thái Dương

Giày

Giày Bạc

Cách lên đồ Udyr

Mũ Trụ Nguyền RủaGiày BạcJak'Sho Vỏ Bọc Thích NghiKhiên Thái DươngGiáp Thiên NhiênTim Băng

Cập nhật cách lên đồ Udyr 12.21 phiên bản mới.

Cách lên đồ Udyr sử dụng nhiều

Mũ Trụ Nguyền Rủa Giày Bạc Jak'Sho Vỏ Bọc Thích Nghi Khiên Thái Dương Giáp Thiên Nhiên Tim Băng

Udyr Mũ Trụ Nguyền Rủa, Giày Bạc, Jak'Sho Vỏ Bọc Thích Nghi, Khiên Thái Dương, Giáp Thiên Nhiên, Tim Băng

Lên đồ Udyr tỷ lệ thắng cao

Mũ Trụ Nguyền Rủa Giày Thủy Ngân Jak'Sho Vỏ Bọc Thích Nghi Sách Chiêu Hồn Mejai Giáp Thiên Nhiên Khiên Thái Dương

Udyr Mũ Trụ Nguyền Rủa, Giày Thủy Ngân, Jak'Sho Vỏ Bọc Thích Nghi, Sách Chiêu Hồn Mejai, Giáp Thiên Nhiên, Khiên Thái Dương

Lên đồ Udyr Top

Mũ Trụ Nguyền Rủa Giày Thép Gai Jak'Sho Vỏ Bọc Thích Nghi Khiên Thái Dương Giáp Thiên Nhiên Giáp Gai

Udyr Mũ Trụ Nguyền Rủa, Giày Thép Gai, Jak'Sho Vỏ Bọc Thích Nghi, Khiên Thái Dương, Giáp Thiên Nhiên, Giáp Gai