Cách lên đồ Twitch mùa 13 mạnh nhất

Hướng dẫn cách lên đồ Twitch mùa 13 mới mạnh nhất 2022

Bảng Ngọc Twitch Nhịp Độ Chết Người

Chuẩn XácNhịp Độ Chết NgườiHiện diện trí tuệTốc độ đánhNhát chém ân huệ
Áp ĐảoVị máuThợ săn kho báuTấn công 2Linh hoạt 1Phòng thủ 2

Bảng kỹ năng Twitch

Twitch E ETwitch Q QTwitch W W

Phép bổ trợ Twitch

Flash Heal

Trang bị chính Twitch

Gươm Suy VongMóc Diệt Thủy QuáiCuồng Cung Runaan

Giày

Giày Cuồng Nộ

Cách lên đồ Twitch

Gươm Suy VongGiày Cuồng NộMóc Diệt Thủy QuáiCuồng Cung RunaanVô Cực KiếmNỏ Thần Dominik

Cập nhật cách lên đồ Twitch 12.21 phiên bản mới.

Cách lên đồ Twitch sử dụng nhiều

Gươm Suy Vong Giày Cuồng Nộ Móc Diệt Thủy Quái Cuồng Cung Runaan Vô Cực Kiếm Nỏ Thần Dominik

Twitch Gươm Suy Vong, Giày Cuồng Nộ, Móc Diệt Thủy Quái, Cuồng Cung Runaan, Vô Cực Kiếm, Nỏ Thần Dominik

Lên đồ Twitch AP, Mid damage phép

Nanh Nashor Giày Pháp Sư Mũ Phù Thủy Rabadon Vương Miện Suy Vong Đồng Hồ Cát Zhonya Trượng Hư Vô

Twitch Nanh Nashor, Giày Pháp Sư, Mũ Phù Thủy Rabadon, Vương Miện Suy Vong, Đồng Hồ Cát Zhonya, Trượng Hư Vô

Lên đồ Twitch Rừng

Nanh Nashor Giày Cuồng Nộ Vương Miện Suy Vong Mũ Phù Thủy Rabadon Đồng Hồ Cát Zhonya Ngọn Lửa Hắc Hóa

Twitch Nanh Nashor, Giày Cuồng Nộ, Vương Miện Suy Vong, Mũ Phù Thủy Rabadon, Đồng Hồ Cát Zhonya, Ngọn Lửa Hắc Hóa

Lên đồ Twitch Sp

Nanh Nashor Giày Pháp Sư Vương Miện Suy Vong Đồng Hồ Cát Zhonya Mũ Phù Thủy Rabadon Ngọn Lửa Hắc Hóa

Twitch Nanh Nashor, Giày Pháp Sư, Vương Miện Suy Vong, Đồng Hồ Cát Zhonya, Mũ Phù Thủy Rabadon, Ngọn Lửa Hắc Hóa