Cách lên đồ Tryndamere mùa 13 mạnh nhất

Hướng dẫn cách lên đồ Tryndamere mùa 13 mới mạnh nhất 2022

Bảng Ngọc Tryndamere Nhịp Độ Chết Người

Chuẩn XácNhịp Độ Chết NgườiĐắc thắngKháng hiệu ứngChốt chặn cuối cùng
Kiên ĐịnhNgọn gió thứ haiKiên cườngTấn công 2Linh hoạt 1Phòng thủ 2

Bảng kỹ năng Tryndamere

Tryndamere Q QTryndamere E ETryndamere W W

Phép bổ trợ Tryndamere

Flash Ghost

Trang bị chính Tryndamere

Cung Phong LinhĐoản Đao NavoriMa Vũ Song Kiếm

Giày

Giày Cuồng Nộ

Cách lên đồ Tryndamere

Cung Phong LinhGiày Cuồng NộĐoản Đao NavoriMa Vũ Song KiếmThương Phục Hận SeryldaRìu Mãng Xà

Cập nhật cách lên đồ Tryndamere 12.21 phiên bản mới.

Cách lên đồ Tryndamere sử dụng nhiều

Cung Phong Linh Giày Cuồng Nộ Đoản Đao Navori Ma Vũ Song Kiếm Thương Phục Hận Serylda Rìu Mãng Xà

Tryndamere Cung Phong Linh, Giày Cuồng Nộ, Đoản Đao Navori, Ma Vũ Song Kiếm, Thương Phục Hận Serylda, Rìu Mãng Xà

Lên đồ Tryndamere tỷ lệ thắng cao

Móc Diệt Thủy Quái Giày Cuồng Nộ Đoản Đao Navori Ma Vũ Song Kiếm Gươm Suy Vong Rìu Mãng Xà

Tryndamere Móc Diệt Thủy Quái, Giày Cuồng Nộ, Đoản Đao Navori, Ma Vũ Song Kiếm, Gươm Suy Vong, Rìu Mãng Xà

Lên đồ Tryndamere Mid, đường giữa full chí mạng

Cung Phong Linh Giày Cuồng Nộ Đoản Đao Navori Ma Vũ Song Kiếm Luỡi Hái Linh Hồn Rìu Mãng Xà

Tryndamere Cung Phong Linh, Giày Cuồng Nộ, Đoản Đao Navori, Ma Vũ Song Kiếm, Luỡi Hái Linh Hồn, Rìu Mãng Xà