Cách lên đồ Trundle mùa 13 mạnh nhất

Hướng dẫn cách lên đồ Trundle mùa 13 mới mạnh nhất 2022

Bảng Ngọc Trundle Nhịp Độ Chết Người

Chuẩn XácNhịp Độ Chết NgườiĐắc thắngTốc độ đánhNhát chém ân huệ
Cảm HứngBước chân màu nhiệmVận tốc tiếp cậnTấn công 2Linh hoạt 1Phòng thủ 2

Bảng kỹ năng Trundle

Trundle Q QTrundle W WTrundle E E

Phép bổ trợ Trundle

Flash Smite

Trang bị chính Trundle

Búa Rìu Sát ThầnRìu Đại Mãng XàGươm Suy Vong

Giày

Giày Thủy Ngân

Cách lên đồ Trundle

Búa Rìu Sát ThầnGiày Thủy NgânRìu Đại Mãng XàGươm Suy VongGiáp GaiGiáp Tâm Linh

Cập nhật cách lên đồ Trundle 12.21 phiên bản mới.

Cách lên đồ Trundle sử dụng nhiều

Búa Rìu Sát Thần Giày Thủy Ngân Rìu Đại Mãng Xà Gươm Suy Vong Giáp Gai Giáp Tâm Linh

Trundle Búa Rìu Sát Thần, Giày Thủy Ngân, Rìu Đại Mãng Xà, Gươm Suy Vong, Giáp Gai, Giáp Tâm Linh

Lên đồ Trundle tỷ lệ thắng cao

Búa Rìu Sát Thần Giày Thép Gai Rìu Đại Mãng Xà Giáp Gai Gươm Suy Vong Tim Băng

Trundle Búa Rìu Sát Thần, Giày Thép Gai, Rìu Đại Mãng Xà, Giáp Gai, Gươm Suy Vong, Tim Băng

Lên đồ Trundle Top

Gươm Suy Vong Giày Thép Gai Búa Rìu Sát Thần Búa Tiến Công Rìu Đại Mãng Xà Giáp Gai

Trundle Gươm Suy Vong, Giày Thép Gai, Búa Rìu Sát Thần, Búa Tiến Công, Rìu Đại Mãng Xà, Giáp Gai