Cách lên đồ Tristana mùa 13 mạnh nhất

Hướng dẫn cách lên đồ Tristana mùa 13 mới mạnh nhất 2022

Bảng Ngọc Tristana Nhịp Độ Chết Người

Chuẩn XácNhịp Độ Chết NgườiĐắc thắngHút máuNhát chém ân huệ
Áp ĐảoVị máuThợ săn kho báuTấn công 2Linh hoạt 1Phòng thủ 2

Bảng kỹ năng Tristana

Tristana E ETristana Q QTristana W W

Phép bổ trợ Tristana

Flash Heal

Trang bị chính Tristana

Móc Diệt Thủy QuáiMa Vũ Song KiếmVô Cực Kiếm

Giày

Giày Cuồng Nộ

Cách lên đồ Tristana

Móc Diệt Thủy QuáiGiày Cuồng NộMa Vũ Song KiếmVô Cực KiếmNỏ Thần DominikHuyết Kiếm

Cập nhật cách lên đồ Tristana 12.21 phiên bản mới.

Cách lên đồ Tristana sử dụng nhiều

Móc Diệt Thủy Quái Giày Cuồng Nộ Ma Vũ Song Kiếm Vô Cực Kiếm Nỏ Thần Dominik Huyết Kiếm

Tristana Móc Diệt Thủy Quái, Giày Cuồng Nộ, Ma Vũ Song Kiếm, Vô Cực Kiếm, Nỏ Thần Dominik, Huyết Kiếm

Lên đồ Tristana Mid, đường giữa

Móc Diệt Thủy Quái Giày Cuồng Nộ Vô Cực Kiếm Ma Vũ Song Kiếm Huyết Kiếm Nỏ Thần Dominik

Tristana Móc Diệt Thủy Quái, Giày Cuồng Nộ, Vô Cực Kiếm, Ma Vũ Song Kiếm, Huyết Kiếm, Nỏ Thần Dominik