Cách lên đồ Tahm Kench mùa 13 mạnh nhất

Hướng dẫn cách lên đồ Tahm Kench mùa 13 mới mạnh nhất 2022

Bảng Ngọc Tahm Kench Hộ vệ

Kiên ĐịnhHộ vệSuối nguồn sinh mệnhGiáp cốtKiên cường
Cảm HứngGiao hàng bánh quyVận tốc tiếp cậnTấn công 2Linh hoạt 2Phòng thủ 2

Bảng kỹ năng Tahm Kench

Tahm Kench Q QTahm Kench W WTahm Kench E E

Phép bổ trợ Tahm Kench

Flash Ignite

Trang bị chính Tahm Kench

Trái Tim Khổng ThầnGiáp GaiLời Thề Hiệp Sĩ

Giày

Giày Thép Gai

Cách lên đồ Tahm Kench

Trái Tim Khổng ThầnGiày Thép GaiGiáp GaiLời Thề Hiệp SĩKhiên Thái DươngGiáp Thiên Nhiên

Cập nhật cách lên đồ Tahm Kench 12.21 phiên bản mới.

Cách lên đồ Tahm Kench sử dụng nhiều

Trái Tim Khổng Thần Giày Thép Gai Giáp Gai Lời Thề Hiệp Sĩ Khiên Thái Dương Giáp Thiên Nhiên

Tahm Kench Trái Tim Khổng Thần, Giày Thép Gai, Giáp Gai, Lời Thề Hiệp Sĩ, Khiên Thái Dương, Giáp Thiên Nhiên

Lên đồ TahmKench Top

Trái Tim Khổng Thần Giày Thép Gai Khiên Thái Dương Giáp Gai Giáp Tâm Linh Giáp Thiên Nhiên

Tahm Kench Trái Tim Khổng Thần, Giày Thép Gai, Khiên Thái Dương, Giáp Gai, Giáp Tâm Linh, Giáp Thiên Nhiên