Cách lên đồ Swain mùa 13 mạnh nhất

Hướng dẫn cách lên đồ Swain mùa 13 mới mạnh nhất 2022

Bảng Ngọc Swain Chinh phục

Chuẩn XácChinh phụcHiện diện trí tuệKháng hiệu ứngChốt chặn cuối cùng
Kiên ĐịnhKiểm soát điều kiệnLan trànTấn công 2Linh hoạt 1Phòng thủ 3

Bảng kỹ năng Swain

Swain Q QSwain W WSwain E E

Phép bổ trợ Swain

Flash Ignite

Trang bị chính Swain

Trượng Trường SinhTrượng Pha Lê RylaiĐồng Hồ Cát Zhonya

Giày

Giày Pháp Sư

Cách lên đồ Swain

Trượng Trường SinhGiày Pháp SưTrượng Pha Lê RylaiĐồng Hồ Cát ZhonyaMũ Trụ Nguyền RủaGiáp Tâm Linh

Cập nhật cách lên đồ Swain 12.21 phiên bản mới.

Cách lên đồ Swain sử dụng nhiều

Trượng Trường Sinh Giày Pháp Sư Trượng Pha Lê Rylai Đồng Hồ Cát Zhonya Mũ Trụ Nguyền Rủa Giáp Tâm Linh

Swain Trượng Trường Sinh, Giày Pháp Sư, Trượng Pha Lê Rylai, Đồng Hồ Cát Zhonya, Mũ Trụ Nguyền Rủa, Giáp Tâm Linh

Lên đồ Swain Sp, hỗ trợ

Mặt Nạ Thống Khổ Liandry Giày Pháp Sư Trượng Pha Lê Rylai Đồng Hồ Cát Zhonya Mũ Trụ Nguyền Rủa Quỷ Thư Morello

Swain Mặt Nạ Thống Khổ Liandry, Giày Pháp Sư, Trượng Pha Lê Rylai, Đồng Hồ Cát Zhonya, Mũ Trụ Nguyền Rủa, Quỷ Thư Morello

Lên đồ Swain Top, đường trên

Trượng Trường Sinh Giày Thép Gai Trượng Pha Lê Rylai Mũ Trụ Nguyền Rủa Đồng Hồ Cát Zhonya Giáp Tâm Linh

Swain Trượng Trường Sinh, Giày Thép Gai, Trượng Pha Lê Rylai, Mũ Trụ Nguyền Rủa, Đồng Hồ Cát Zhonya, Giáp Tâm Linh