Cách lên đồ Skarner mùa 13 mạnh nhất

Hướng dẫn cách lên đồ Skarner mùa 13 mới mạnh nhất 2022

Bảng Ngọc Skarner Tăng tốc pha

Pháp ThuậtTăng tốc phaÁo choàng mâyMau lẹThủy thượng phiêu
Cảm HứngBước chân màu nhiệmThấu thị vũ trụTấn công 2Linh hoạt 1Phòng thủ 2

Bảng kỹ năng Skarner

Skarner Q QSkarner W WSkarner E E

Phép bổ trợ Skarner

Flash Smite

Trang bị chính Skarner

Tam Hợp KiếmGiáp Liệt SĩGiáp Thiên Nhiên

Giày

Giày Khai Sáng Ionia

Cách lên đồ Skarner

Tam Hợp KiếmGiày Khai Sáng IoniaGiáp Liệt SĩGiáp Thiên NhiênGiáp GaiKhiên Thái Dương

Cập nhật cách lên đồ Skarner 12.21 phiên bản mới.

Cách lên đồ Skarner sử dụng nhiều

Tam Hợp Kiếm Giày Khai Sáng Ionia Giáp Liệt Sĩ Giáp Thiên Nhiên Giáp Gai Khiên Thái Dương

Skarner Tam Hợp Kiếm, Giày Khai Sáng Ionia, Giáp Liệt Sĩ, Giáp Thiên Nhiên, Giáp Gai, Khiên Thái Dương

Lên đồ Skarner tỷ lệ thắng cao

Găng Tay Băng Giá Giày Khai Sáng Ionia Giáp Liệt Sĩ Giáp Gai Giáp Gia Tốc Hóa Cuồng Giáp Thiên Nhiên

Skarner Găng Tay Băng Giá, Giày Khai Sáng Ionia, Giáp Liệt Sĩ, Giáp Gai, Giáp Gia Tốc Hóa Cuồng, Giáp Thiên Nhiên