Cách lên đồ Sivir mùa 13 mạnh nhất

Hướng dẫn cách lên đồ Sivir mùa 13 mới mạnh nhất 2022

Bảng Ngọc Sivir Nhịp Độ Chết Người

Chuẩn XácNhịp Độ Chết NgườiHiện diện trí tuệHút máuNhát chém ân huệ
Cảm HứngBước chân màu nhiệmGiao hàng bánh quyTấn công 2Linh hoạt 1Phòng thủ 2

Bảng kỹ năng Sivir

Sivir Q QSivir W WSivir E E

Phép bổ trợ Sivir

Flash Heal

Trang bị chính Sivir

Móc Diệt Thủy QuáiĐoản Đao NavoriMa Vũ Song Kiếm

Giày

Giày Cuồng Nộ

Cách lên đồ Sivir

Móc Diệt Thủy QuáiGiày Cuồng NộĐoản Đao NavoriMa Vũ Song KiếmVô Cực KiếmNỏ Thần Dominik

Cập nhật cách lên đồ Sivir 12.21 phiên bản mới.

Cách lên đồ Sivir sử dụng nhiều

Móc Diệt Thủy Quái Giày Cuồng Nộ Đoản Đao Navori Ma Vũ Song Kiếm Vô Cực Kiếm Nỏ Thần Dominik

Sivir Móc Diệt Thủy Quái, Giày Cuồng Nộ, Đoản Đao Navori, Ma Vũ Song Kiếm, Vô Cực Kiếm, Nỏ Thần Dominik

Lên đồ Sivir tỷ lệ thắng cao, thêm hồi phục với Huyết kiếm

Móc Diệt Thủy Quái Giày Cuồng Nộ Ma Vũ Song Kiếm Đoản Đao Navori Vô Cực Kiếm Huyết Kiếm

Sivir Móc Diệt Thủy Quái, Giày Cuồng Nộ, Ma Vũ Song Kiếm, Đoản Đao Navori, Vô Cực Kiếm, Huyết Kiếm

Lên đồ Sivir sát lực

Dạ Kiếm Draktharr Giày Khai Sáng Ionia Thần Kiếm Muramana Thương Phục Hận Serylda Vô Cực Kiếm Áo Choàng Bóng Tối

Sivir Dạ Kiếm Draktharr, Giày Khai Sáng Ionia, Thần Kiếm Muramana, Thương Phục Hận Serylda, Vô Cực Kiếm, Áo Choàng Bóng Tối