Cách lên đồ Singed mùa 13 mạnh nhất

Hướng dẫn cách lên đồ Singed mùa 13 mới mạnh nhất 2022

Bảng Ngọc Singed Chinh phục

Chuẩn XácChinh phụcĐắc thắngKháng hiệu ứngChốt chặn cuối cùng
Pháp ThuậtÁo choàng mâyMau lẹTấn công 1Linh hoạt 1Phòng thủ 2

Bảng kỹ năng Singed

Singed Q QSinged E ESinged W W

Phép bổ trợ Singed

Flash Teleport

Trang bị chính Singed

Trượng Pha Lê RylaiMũ Trụ Nguyền RủaNgọn Đuốc Thánh Quang

Giày

Giày Bạc

Cách lên đồ Singed

Trượng Pha Lê RylaiGiày BạcMũ Trụ Nguyền RủaNgọn Đuốc Thánh QuangGiáp Liệt SĩGiáp Thiên Nhiên

Cập nhật cách lên đồ Singed 12.21 phiên bản mới.

Cách lên đồ Singed sử dụng nhiều

Trượng Pha Lê Rylai Giày Bạc Mũ Trụ Nguyền Rủa Ngọn Đuốc Thánh Quang Giáp Liệt Sĩ Giáp Thiên Nhiên

Singed Trượng Pha Lê Rylai, Giày Bạc, Mũ Trụ Nguyền Rủa, Ngọn Đuốc Thánh Quang, Giáp Liệt Sĩ, Giáp Thiên Nhiên

Lên đồ Singed tỷ lệ thắng cao

Trượng Trường Sinh Giày Bạc Trượng Pha Lê Rylai Mũ Trụ Nguyền Rủa Giáp Liệt Sĩ Đồng Hồ Cát Zhonya

Singed Trượng Trường Sinh, Giày Bạc, Trượng Pha Lê Rylai, Mũ Trụ Nguyền Rủa, Giáp Liệt Sĩ, Đồng Hồ Cát Zhonya

Lên đồ Singed Mid

Trượng Pha Lê Rylai Giày Bạc Mũ Trụ Nguyền Rủa Ngọn Đuốc Thánh Quang Đồng Hồ Cát Zhonya Giáp Liệt Sĩ

Singed Trượng Pha Lê Rylai, Giày Bạc, Mũ Trụ Nguyền Rủa, Ngọn Đuốc Thánh Quang, Đồng Hồ Cát Zhonya, Giáp Liệt Sĩ