Cách lên đồ Sett mùa 13 mạnh nhất

Hướng dẫn cách lên đồ Sett mùa 13 mới mạnh nhất 2022

Bảng Ngọc Sett Chinh phục

Chuẩn XácChinh phụcĐắc thắngTốc độ đánhChốt chặn cuối cùng
Kiên ĐịnhNgọn gió thứ haiKiên cườngTấn công 2Linh hoạt 1Phòng thủ 2

Bảng kỹ năng Sett

Sett Q QSett W WSett E E

Phép bổ trợ Sett

Flash Teleport

Trang bị chính Sett

Gươm Suy VongChùy Phản KíchRìu Đại Mãng Xà

Giày

Giày Thép Gai

Cách lên đồ Sett

Gươm Suy VongGiày Thép GaiChùy Phản KíchRìu Đại Mãng XàMóng Vuốt SterakGiáp Thiên Nhiên

Cập nhật cách lên đồ Sett 12.21 phiên bản mới.

Cách lên đồ Sett sử dụng nhiều

Gươm Suy Vong Giày Thép Gai Chùy Phản Kích Rìu Đại Mãng Xà Móng Vuốt Sterak Giáp Thiên Nhiên

Sett Gươm Suy Vong, Giày Thép Gai, Chùy Phản Kích, Rìu Đại Mãng Xà, Móng Vuốt Sterak, Giáp Thiên Nhiên

Lên đồ Sett Mid, khi đối thủ nhiều sức mạnh phép thuật

Chùy Phản Kích Giày Thủy Ngân Rìu Đại Mãng Xà Móng Vuốt Sterak Vũ Điệu Tử Thần Giáp Thiên Nhiên

Sett Chùy Phản Kích, Giày Thủy Ngân, Rìu Đại Mãng Xà, Móng Vuốt Sterak, Vũ Điệu Tử Thần, Giáp Thiên Nhiên

Lên đồ Sett Sp, hỗ trợ

Ngọn Đuốc Thánh Quang Giày Bạc Giáp Liệt Sĩ Rìu Đại Mãng Xà Móng Vuốt Sterak Giáp Thiên Nhiên

Sett Ngọn Đuốc Thánh Quang, Giày Bạc, Giáp Liệt Sĩ, Rìu Đại Mãng Xà, Móng Vuốt Sterak, Giáp Thiên Nhiên