Cách lên đồ Senna mùa 13 mạnh nhất

Hướng dẫn cách lên đồ Senna mùa 13 mới mạnh nhất 2022

Bảng Ngọc Senna Bước Chân Thần Tốc

Chuẩn XácBước Chân Thần TốcHiện diện trí tuệTốc độ đánhĐốn hạ
Cảm HứngGiao hàng bánh quyVận tốc tiếp cậnTấn công 2Linh hoạt 1Phòng thủ 2

Bảng kỹ năng Senna

Senna Q QSenna W WSenna E E

Phép bổ trợ Senna

Flash Exhaust

Trang bị chính Senna

Kiếm Âm UNguyệt ĐaoĐại Bác Liên Thanh

Giày

Giày Bạc

Cách lên đồ Senna

Kiếm Âm UGiày BạcNguyệt ĐaoĐại Bác Liên ThanhLời Nhắc Tử VongCuồng Đao Guinsoo

Cập nhật cách lên đồ Senna 12.21 phiên bản mới.

Cách lên đồ Senna sử dụng nhiều

Kiếm Âm U Giày Bạc Nguyệt Đao Đại Bác Liên Thanh Lời Nhắc Tử Vong Cuồng Đao Guinsoo

Senna Kiếm Âm U, Giày Bạc, Nguyệt Đao, Đại Bác Liên Thanh, Lời Nhắc Tử Vong, Cuồng Đao Guinsoo

Lên đồ Senna tỷ lệ thắng cao, tăng khả năng cấu rỉa đi đường

Kiếm Âm U Giày Bạc Nguyệt Đao Thần Kiếm Muramana Đại Bác Liên Thanh Lời Nhắc Tử Vong

Senna Kiếm Âm U, Giày Bạc, Nguyệt Đao, Thần Kiếm Muramana, Đại Bác Liên Thanh, Lời Nhắc Tử Vong

Lên đồ Senna AD

Móc Diệt Thủy Quái Giày Cuồng Nộ Đại Bác Liên Thanh Cuồng Đao Guinsoo Vô Cực Kiếm Nỏ Thần Dominik

Senna Móc Diệt Thủy Quái, Giày Cuồng Nộ, Đại Bác Liên Thanh, Cuồng Đao Guinsoo, Vô Cực Kiếm, Nỏ Thần Dominik