Cách lên đồ Ryze mùa 13 mạnh nhất

Hướng dẫn cách lên đồ Ryze mùa 13 mới mạnh nhất 2022

Bảng Ngọc Ryze Tăng tốc pha

Pháp ThuậtTăng tốc phaDải băng năng lượngThăng tiến sức mạnhThủy thượng phiêu
Cảm HứngGiao hàng bánh quyThấu thị vũ trụTấn công 2Linh hoạt 1Phòng thủ 3

Bảng kỹ năng Ryze

Ryze Q QRyze E ERyze W W

Phép bổ trợ Ryze

Flash Teleport

Trang bị chính Ryze

Trượng Trường SinhQuyền Trượng Đại Thiên SứĐồng Hồ Cát Zhonya

Giày

Giày Pháp Sư

Cách lên đồ Ryze

Trượng Trường SinhGiày Pháp SưQuyền Trượng Đại Thiên SứĐồng Hồ Cát ZhonyaMũ Phù Thủy RabadonTrượng Hư Vô

Cập nhật cách lên đồ Ryze 12.21 phiên bản mới.

Cách lên đồ Ryze sử dụng nhiều

Trượng Trường Sinh Giày Pháp Sư Quyền Trượng Đại Thiên Sứ Đồng Hồ Cát Zhonya Mũ Phù Thủy Rabadon Trượng Hư Vô

Ryze Trượng Trường Sinh, Giày Pháp Sư, Quyền Trượng Đại Thiên Sứ, Đồng Hồ Cát Zhonya, Mũ Phù Thủy Rabadon, Trượng Hư Vô

Lên đồ Ryze tỷ lệ thắng cao

Trượng Trường Sinh Giày Pháp Sư Quyền Trượng Đại Thiên Sứ Đồng Hồ Cát Zhonya Tim Băng Mũ Phù Thủy Rabadon

Ryze Trượng Trường Sinh, Giày Pháp Sư, Quyền Trượng Đại Thiên Sứ, Đồng Hồ Cát Zhonya, Tim Băng, Mũ Phù Thủy Rabadon

Lên đồ Ryze Top

Trượng Trường Sinh Giày Pháp Sư Quyền Trượng Đại Thiên Sứ Tim Băng Đồng Hồ Cát Zhonya Mũ Phù Thủy Rabadon

Ryze Trượng Trường Sinh, Giày Pháp Sư, Quyền Trượng Đại Thiên Sứ, Tim Băng, Đồng Hồ Cát Zhonya, Mũ Phù Thủy Rabadon