Cách lên đồ Riven mùa 13 mạnh nhất

Hướng dẫn cách lên đồ Riven mùa 13 mới mạnh nhất 2022

Bảng Ngọc Riven Chinh phục

Chuẩn XácChinh phụcĐắc thắngKháng hiệu ứngChốt chặn cuối cùng
Pháp ThuậtÁo choàng mâyThăng tiến sức mạnhTấn công 1Linh hoạt 1Phòng thủ 2

Bảng kỹ năng Riven

Riven Q QRiven E ERiven W W

Phép bổ trợ Riven

Flash Teleport

Trang bị chính Riven

Chùy Hấp HuyếtRìu ĐenVũ Điệu Tử Thần

Giày

Giày Khai Sáng Ionia

Cách lên đồ Riven

Chùy Hấp HuyếtGiày Khai Sáng IoniaRìu ĐenVũ Điệu Tử ThầnGiáp Thiên ThầnChùy Gai Malmortius

Cập nhật cách lên đồ Riven 12.21 phiên bản mới.

Cách lên đồ Riven sử dụng nhiều

Chùy Hấp Huyết Giày Khai Sáng Ionia Rìu Đen Vũ Điệu Tử Thần Giáp Thiên Thần Chùy Gai Malmortius

Riven Chùy Hấp Huyết, Giày Khai Sáng Ionia, Rìu Đen, Vũ Điệu Tử Thần, Giáp Thiên Thần, Chùy Gai Malmortius

Lên đồ Riven tỷ lệ thắng cao

Rìu Mãng Xà Giày Khai Sáng Ionia Chùy Hấp Huyết Rìu Đen Vũ Điệu Tử Thần Giáp Thiên Thần

Riven Rìu Mãng Xà, Giày Khai Sáng Ionia, Chùy Hấp Huyết, Rìu Đen, Vũ Điệu Tử Thần, Giáp Thiên Thần