Cách lên đồ Rakan mùa 13 mạnh nhất

Hướng dẫn cách lên đồ Rakan mùa 13 mới mạnh nhất 2022

Bảng Ngọc Rakan Hộ vệ

Kiên ĐịnhHộ vệSuối nguồn sinh mệnhGiáp cốtKiên cường
Áp ĐảoMắt thây maThợ săn tối thượngTấn công 1Linh hoạt 1Phòng thủ 2

Bảng kỹ năng Rakan

Rakan W WRakan E ERakan Q Q

Phép bổ trợ Rakan

Flash Ignite

Trang bị chính Rakan

Vương Miện ShurelyaBình Thải Hóa DượcDây Chuyền Chuộc Tội

Giày

Giày Khai Sáng Ionia

Cách lên đồ Rakan

Vương Miện ShurelyaGiày Khai Sáng IoniaBình Thải Hóa DượcDây Chuyền Chuộc TộiTụ Bão ZekeLời Thề Hiệp Sĩ

Cập nhật cách lên đồ Rakan 12.21 phiên bản mới.