Cách lên đồ Orianna mùa 13 mạnh nhất

Hướng dẫn cách lên đồ Orianna mùa 13 mới mạnh nhất 2022

Bảng Ngọc Orianna Triệu hồi aerie

Pháp ThuậtTriệu hồi aerieDải băng năng lượngThăng tiến sức mạnhThiêu rụi
Cảm HứngGiao hàng bánh quyThấu thị vũ trụTấn công 2Linh hoạt 1Phòng thủ 3

Bảng kỹ năng Orianna

Orianna Q QOrianna W WOrianna E E

Phép bổ trợ Orianna

Flash Teleport

Trang bị chính Orianna

Bão Tố LudenQuyền Trượng Đại Thiên SứNgọn Lửa Hắc Hóa

Giày

Giày Pháp Sư

Cách lên đồ Orianna

Bão Tố LudenGiày Pháp SưQuyền Trượng Đại Thiên SứNgọn Lửa Hắc HóaĐồng Hồ Cát ZhonyaMũ Phù Thủy Rabadon

Cập nhật cách lên đồ Orianna 12.21 phiên bản mới.

Cách lên đồ Orianna sử dụng nhiều

Bão Tố Luden Giày Pháp Sư Quyền Trượng Đại Thiên Sứ Ngọn Lửa Hắc Hóa Đồng Hồ Cát Zhonya Mũ Phù Thủy Rabadon

Orianna Bão Tố Luden, Giày Pháp Sư, Quyền Trượng Đại Thiên Sứ, Ngọn Lửa Hắc Hóa, Đồng Hồ Cát Zhonya, Mũ Phù Thủy Rabadon

Lên đồ Orianna Mặt nạ thống khổ liandry, khi team địch nhiều tướng tank chống chịu

Mặt Nạ Thống Khổ Liandry Giày Pháp Sư Quyền Trượng Đại Thiên Sứ Đồng Hồ Cát Zhonya Mũ Phù Thủy Rabadon Trượng Hư Vô

Orianna Mặt Nạ Thống Khổ Liandry, Giày Pháp Sư, Quyền Trượng Đại Thiên Sứ, Đồng Hồ Cát Zhonya, Mũ Phù Thủy Rabadon, Trượng Hư Vô