Cách lên đồ Olaf mùa 13 mạnh nhất

Hướng dẫn cách lên đồ Olaf mùa 13 mới mạnh nhất 2022

Bảng Ngọc Olaf Chinh phục

Chuẩn XácChinh phụcĐắc thắngTốc độ đánhChốt chặn cuối cùng
Cảm HứngGiao hàng bánh quyVận tốc tiếp cậnTấn công 2Linh hoạt 1Phòng thủ 2

Bảng kỹ năng Olaf

Olaf Q QOlaf E EOlaf W W

Phép bổ trợ Olaf

Flash Ghost

Trang bị chính Olaf

Chùy Phản KíchVũ Điệu Tử ThầnMóng Vuốt Sterak

Giày

Giày Thép Gai

Cách lên đồ Olaf

Chùy Phản KíchGiày Thép GaiVũ Điệu Tử ThầnMóng Vuốt SterakChùy Gai MalmortiusGiáp Tâm Linh

Cập nhật cách lên đồ Olaf 12.21 phiên bản mới.

Cách lên đồ Olaf sử dụng nhiều

Chùy Phản Kích Giày Thép Gai Vũ Điệu Tử Thần Móng Vuốt Sterak Chùy Gai Malmortius Giáp Tâm Linh

Olaf Chùy Phản Kích, Giày Thép Gai, Vũ Điệu Tử Thần, Móng Vuốt Sterak, Chùy Gai Malmortius, Giáp Tâm Linh

Lên đồ Olaf tỷ lệ thắng cao

Rìu Mãng Xà Giày Thép Gai Jak'Sho Vỏ Bọc Thích Nghi Vũ Điệu Tử Thần Móng Vuốt Sterak Chùy Gai Malmortius

Olaf Rìu Mãng Xà, Giày Thép Gai, Jak'Sho Vỏ Bọc Thích Nghi, Vũ Điệu Tử Thần, Móng Vuốt Sterak, Chùy Gai Malmortius

Lên đồ Olaf đi Rừng

Chùy Hấp Huyết Giày Thép Gai Vũ Điệu Tử Thần Móng Vuốt Sterak Chùy Gai Malmortius Giáp Tâm Linh

Olaf Chùy Hấp Huyết, Giày Thép Gai, Vũ Điệu Tử Thần, Móng Vuốt Sterak, Chùy Gai Malmortius, Giáp Tâm Linh