Cách lên đồ Nilah mùa 13 mạnh nhất

Hướng dẫn cách lên đồ Nilah mùa 13 mới mạnh nhất 2022

Bảng Ngọc Nilah Chinh phục

Chuẩn XácChinh phụcĐắc thắngHút máuChốt chặn cuối cùng
Áp ĐảoTác động bất chợtThợ săn kho báuTấn công 2Linh hoạt 1Phòng thủ 2

Bảng kỹ năng Nilah

Nilah Q QNilah E ENilah W W

Phép bổ trợ Nilah

Flash Heal

Trang bị chính Nilah

Rìu Mãng XàNỏ Tử ThủMa Vũ Song Kiếm

Giày

Giày Cuồng Nộ

Cách lên đồ Nilah

Rìu Mãng XàGiày Cuồng NộNỏ Tử ThủMa Vũ Song KiếmVô Cực KiếmHuyết Kiếm

Cập nhật cách lên đồ Nilah 12.21 phiên bản mới.

Cách lên đồ Nilah sử dụng nhiều

Rìu Mãng Xà Giày Cuồng Nộ Nỏ Tử Thủ Ma Vũ Song Kiếm Vô Cực Kiếm Huyết Kiếm

Nilah Rìu Mãng Xà, Giày Cuồng Nộ, Nỏ Tử Thủ, Ma Vũ Song Kiếm, Vô Cực Kiếm, Huyết Kiếm

Lên đồ Nilah Nỏ thần dominik, khi team địch nhiều tướng máu trâu giáp cao

Rìu Mãng Xà Giày Cuồng Nộ Nỏ Tử Thủ Ma Vũ Song Kiếm Vô Cực Kiếm Nỏ Thần Dominik

Nilah Rìu Mãng Xà, Giày Cuồng Nộ, Nỏ Tử Thủ, Ma Vũ Song Kiếm, Vô Cực Kiếm, Nỏ Thần Dominik

Lên đồ Nilah Giáp thiên thần, nếu gặp sát thủ hoặc pháp sư dồn sát thương mạnh

Rìu Mãng Xà Giày Cuồng Nộ Nỏ Tử Thủ Vô Cực Kiếm Huyết Kiếm Giáp Thiên Thần

Nilah Rìu Mãng Xà, Giày Cuồng Nộ, Nỏ Tử Thủ, Vô Cực Kiếm, Huyết Kiếm, Giáp Thiên Thần