Cách lên đồ Nasus mùa 13 mạnh nhất

Hướng dẫn cách lên đồ Nasus mùa 13 mới mạnh nhất 2022

Bảng Ngọc Nasus Bước Chân Thần Tốc

Chuẩn XácBước Chân Thần TốcĐắc thắngKháng hiệu ứngChốt chặn cuối cùng
Kiên ĐịnhNgọn gió thứ haiKiên cườngTấn công 3Linh hoạt 2Phòng thủ 2

Bảng kỹ năng Nasus

Nasus Q QNasus W WNasus E E

Phép bổ trợ Nasus

Teleport Ghost

Trang bị chính Nasus

Búa Rìu Sát ThầnTim BăngGiáp Tâm Linh

Giày

Giày Khai Sáng Ionia

Cách lên đồ Nasus

Búa Rìu Sát ThầnGiày Khai Sáng IoniaTim BăngGiáp Tâm LinhGiáp GaiGiáp Thiên Nhiên

Cập nhật cách lên đồ Nasus 12.21 phiên bản mới.

Cách lên đồ Nasus sử dụng nhiều

Búa Rìu Sát Thần Giày Khai Sáng Ionia Tim Băng Giáp Tâm Linh Giáp Gai Giáp Thiên Nhiên

Nasus Búa Rìu Sát Thần, Giày Khai Sáng Ionia, Tim Băng, Giáp Tâm Linh, Giáp Gai, Giáp Thiên Nhiên

Lên đồ Nasus tỷ lệ thắng cao

Búa Rìu Sát Thần Giày Khai Sáng Ionia Tim Băng Giáp Tâm Linh Giáp Gai Giáp Liệt Sĩ

Nasus Búa Rìu Sát Thần, Giày Khai Sáng Ionia, Tim Băng, Giáp Tâm Linh, Giáp Gai, Giáp Liệt Sĩ

Lên đồ Nasus AP

Mặt Nạ Thống Khổ Liandry Giày Khai Sáng Ionia Mũ Trụ Nguyền Rủa Trượng Pha Lê Rylai Mũ Phù Thủy Rabadon Trượng Hư Vô

Nasus Mặt Nạ Thống Khổ Liandry, Giày Khai Sáng Ionia, Mũ Trụ Nguyền Rủa, Trượng Pha Lê Rylai, Mũ Phù Thủy Rabadon, Trượng Hư Vô