Cách lên đồ Mordekaiser mùa 13 mạnh nhất

Hướng dẫn cách lên đồ Mordekaiser mùa 13 mới mạnh nhất 2022

Bảng Ngọc Mordekaiser Chinh phục

Chuẩn XácChinh phụcĐắc thắngKháng hiệu ứngChốt chặn cuối cùng
Kiên ĐịnhGiáp cốtTiếp sứcTấn công 2Linh hoạt 1Phòng thủ 2

Bảng kỹ năng Mordekaiser

Mordekaiser Q QMordekaiser E EMordekaiser W W

Phép bổ trợ Mordekaiser

Flash Teleport

Trang bị chính Mordekaiser

Trượng Pha Lê RylaiJak'Sho Vỏ Bọc Thích NghiMũ Trụ Nguyền Rủa

Giày

Giày Thủy Ngân

Cách lên đồ Mordekaiser

Trượng Pha Lê RylaiGiày Thủy NgânJak'Sho Vỏ Bọc Thích NghiMũ Trụ Nguyền RủaGiáp GaiĐồng Hồ Cát Zhonya

Cập nhật cách lên đồ Mordekaiser 12.21 phiên bản mới.

Cách lên đồ Mordekaiser sử dụng nhiều

Trượng Pha Lê Rylai Giày Thủy Ngân Jak'Sho Vỏ Bọc Thích Nghi Mũ Trụ Nguyền Rủa Giáp Gai Đồng Hồ Cát Zhonya

Mordekaiser Trượng Pha Lê Rylai, Giày Thủy Ngân, Jak'Sho Vỏ Bọc Thích Nghi, Mũ Trụ Nguyền Rủa, Giáp Gai, Đồng Hồ Cát Zhonya

Lên đồ Mordekaiser Mid, Giáp tâm linh nếu đối thủ có nhiều sát thương phép

Trượng Pha Lê Rylai Giày Thủy Ngân Jak'Sho Vỏ Bọc Thích Nghi Mũ Trụ Nguyền Rủa Đồng Hồ Cát Zhonya Giáp Tâm Linh

Mordekaiser Trượng Pha Lê Rylai, Giày Thủy Ngân, Jak'Sho Vỏ Bọc Thích Nghi, Mũ Trụ Nguyền Rủa, Đồng Hồ Cát Zhonya, Giáp Tâm Linh

Lên đồ Mordekaiser Rừng

Trượng Pha Lê Rylai Giày Thủy Ngân Jak'Sho Vỏ Bọc Thích Nghi Mũ Trụ Nguyền Rủa Giáp Gai Giáp Tâm Linh

Mordekaiser Trượng Pha Lê Rylai, Giày Thủy Ngân, Jak'Sho Vỏ Bọc Thích Nghi, Mũ Trụ Nguyền Rủa, Giáp Gai, Giáp Tâm Linh