Cách lên đồ Miss Fortune mùa 13 mạnh nhất

Hướng dẫn cách lên đồ Miss Fortune mùa 13 mới mạnh nhất 2022

Bảng Ngọc Miss Fortune Sẵn Sàng Tấn Công

Chuẩn XácSẵn Sàng Tấn CôngHiện diện trí tuệHút máuNhát chém ân huệ
Cảm HứngBước chân màu nhiệmGiao hàng bánh quyTấn công 2Linh hoạt 1Phòng thủ 2

Bảng kỹ năng Miss Fortune

Miss Fortune Q QMiss Fortune W WMiss Fortune E E

Phép bổ trợ Miss Fortune

Flash Heal

Trang bị chính Miss Fortune

Móc Diệt Thủy QuáiVô Cực KiếmHuyết Kiếm

Giày

Giày Cuồng Nộ

Cách lên đồ Miss Fortune

Móc Diệt Thủy QuáiGiày Cuồng NộVô Cực KiếmHuyết KiếmNỏ Thần DominikGiáp Thiên Thần

Cập nhật cách lên đồ Miss Fortune 12.21 phiên bản mới.

Cách lên đồ Miss Fortune sử dụng nhiều

Móc Diệt Thủy Quái Giày Cuồng Nộ Vô Cực Kiếm Huyết Kiếm Nỏ Thần Dominik Giáp Thiên Thần

Miss Fortune Móc Diệt Thủy Quái, Giày Cuồng Nộ, Vô Cực Kiếm, Huyết Kiếm, Nỏ Thần Dominik, Giáp Thiên Thần

Lên đồ MissFortune Sát lực

Nguyệt Đao Giày Bạc Thần Kiếm Muramana Thương Phục Hận Serylda Kiếm Ma Youmuu Áo Choàng Bóng Tối

Miss Fortune Nguyệt Đao, Giày Bạc, Thần Kiếm Muramana, Thương Phục Hận Serylda, Kiếm Ma Youmuu, Áo Choàng Bóng Tối

Lên đồ MissFortune Sp AP

Mặt Nạ Thống Khổ Liandry Giày Khai Sáng Ionia Mũ Trụ Nguyền Rủa Quỷ Thư Morello Trượng Pha Lê Rylai Đồng Hồ Cát Zhonya

Miss Fortune Mặt Nạ Thống Khổ Liandry, Giày Khai Sáng Ionia, Mũ Trụ Nguyền Rủa, Quỷ Thư Morello, Trượng Pha Lê Rylai, Đồng Hồ Cát Zhonya