Cách lên đồ Lulu mùa 13 mạnh nhất

Hướng dẫn cách lên đồ Lulu mùa 13 mới mạnh nhất 2022

Bảng Ngọc Lulu Triệu hồi aerie

Pháp ThuậtTriệu hồi aerieDải băng năng lượngThăng tiến sức mạnhThiêu rụi
Cảm HứngGiao hàng bánh quyThấu thị vũ trụTấn công 1Linh hoạt 1Phòng thủ 2

Bảng kỹ năng Lulu

Lulu E ELulu W WLulu Q Q

Phép bổ trợ Lulu

Flash Ignite

Trang bị chính Lulu

Vương Miện ShurelyaBình Thải Hóa DượcLư Hương Sôi Sục

Giày

Giày Khai Sáng Ionia

Cách lên đồ Lulu

Vương Miện ShurelyaGiày Khai Sáng IoniaBình Thải Hóa DượcLư Hương Sôi SụcChuông Bảo Hộ MikaelDây Chuyền Chuộc Tội

Cập nhật cách lên đồ Lulu 12.21 phiên bản mới.

Cách lên đồ Lulu sử dụng nhiều

Vương Miện Shurelya Giày Khai Sáng Ionia Bình Thải Hóa Dược Lư Hương Sôi Sục Chuông Bảo Hộ Mikael Dây Chuyền Chuộc Tội

Lulu Vương Miện Shurelya, Giày Khai Sáng Ionia, Bình Thải Hóa Dược, Lư Hương Sôi Sục, Chuông Bảo Hộ Mikael, Dây Chuyền Chuộc Tội

Lên đồ Lulu Trượng lưu thủy, tăng thêm khả năng buff

Vương Miện Shurelya Giày Khai Sáng Ionia Bình Thải Hóa Dược Lư Hương Sôi Sục Trượng Lưu Thủy Dây Chuyền Chuộc Tội

Lulu Vương Miện Shurelya, Giày Khai Sáng Ionia, Bình Thải Hóa Dược, Lư Hương Sôi Sục, Trượng Lưu Thủy, Dây Chuyền Chuộc Tội