Cách lên đồ Lucian mùa 13 mạnh nhất

Hướng dẫn cách lên đồ Lucian mùa 13 mới mạnh nhất 2022

Bảng Ngọc Lucian Sẵn Sàng Tấn Công

Chuẩn XácSẵn Sàng Tấn CôngHiện diện trí tuệHút máuNhát chém ân huệ
Cảm HứngBước chân màu nhiệmGiao hàng bánh quyTấn công 2Linh hoạt 1Phòng thủ 2

Bảng kỹ năng Lucian

Lucian Q QLucian E ELucian W W

Phép bổ trợ Lucian

Flash Heal

Trang bị chính Lucian

Cung Phong LinhĐoản Đao NavoriĐại Bác Liên Thanh

Giày

Giày Cuồng Nộ

Cách lên đồ Lucian

Cung Phong LinhGiày Cuồng NộĐoản Đao NavoriĐại Bác Liên ThanhVô Cực KiếmNỏ Thần Dominik

Cập nhật cách lên đồ Lucian 12.21 phiên bản mới.

Cách lên đồ Lucian sử dụng nhiều

Cung Phong Linh Giày Cuồng Nộ Đoản Đao Navori Đại Bác Liên Thanh Vô Cực Kiếm Nỏ Thần Dominik

Lucian Cung Phong Linh, Giày Cuồng Nộ, Đoản Đao Navori, Đại Bác Liên Thanh, Vô Cực Kiếm, Nỏ Thần Dominik

Lên đồ Lucian tỷ lệ thắng cao

Cung Phong Linh Giày Khai Sáng Ionia Luỡi Hái Linh Hồn Đoản Đao Navori Đại Bác Liên Thanh Vô Cực Kiếm

Lucian Cung Phong Linh, Giày Khai Sáng Ionia, Luỡi Hái Linh Hồn, Đoản Đao Navori, Đại Bác Liên Thanh, Vô Cực Kiếm

Lên đồ Lucian Mid

Cung Phong Linh Giày Cuồng Nộ Đoản Đao Navori Luỡi Hái Linh Hồn Đại Bác Liên Thanh Vô Cực Kiếm

Lucian Cung Phong Linh, Giày Cuồng Nộ, Đoản Đao Navori, Luỡi Hái Linh Hồn, Đại Bác Liên Thanh, Vô Cực Kiếm

Lên đồ Lucian Top

Cung Phong Linh Giày Cuồng Nộ Luỡi Hái Linh Hồn Đoản Đao Navori Đại Bác Liên Thanh Thương Phục Hận Serylda

Lucian Cung Phong Linh, Giày Cuồng Nộ, Luỡi Hái Linh Hồn, Đoản Đao Navori, Đại Bác Liên Thanh, Thương Phục Hận Serylda