Cách lên đồ Leona mùa 13 mạnh nhất

Hướng dẫn cách lên đồ Leona mùa 13 mới mạnh nhất 2022

Bảng Ngọc Leona Dư chấn

Kiên ĐịnhDư chấnSuối nguồn sinh mệnhGiáp cốtKiên cường
Cảm HứngGiao hàng bánh quyThấu thị vũ trụTấn công 3Linh hoạt 2Phòng thủ 1

Bảng kỹ năng Leona

Leona W WLeona E ELeona Q Q

Phép bổ trợ Leona

Flash Ignite

Trang bị chính Leona

Dây Chuyền Iron SolariTụ Bão ZekeLời Thề Hiệp Sĩ

Giày

Giày Cơ Động

Cách lên đồ Leona

Dây Chuyền Iron SolariGiày Cơ ĐộngTụ Bão ZekeLời Thề Hiệp SĩGiáp GaiDây Chuyền Chuộc Tội

Cập nhật cách lên đồ Leona 12.21 phiên bản mới.