Cách lên đồ LeeSin mùa 13 mạnh nhất

Hướng dẫn cách lên đồ LeeSin mùa 13 mới mạnh nhất 2022

Bảng Ngọc LeeSin Chinh phục

Chuẩn XácChinh phụcĐắc thắngTốc độ đánhNhát chém ân huệ
Cảm HứngBước chân màu nhiệmThấu thị vũ trụTấn công 2Linh hoạt 1Phòng thủ 2

Bảng kỹ năng LeeSin

LeeSin Q QLeeSin W WLeeSin E E

Phép bổ trợ LeeSin

Flash Smite

Trang bị chính LeeSin

Chùy Hấp HuyếtRìu ĐenVũ Điệu Tử Thần

Giày

Giày Thủy Ngân

Cách lên đồ LeeSin

Chùy Hấp HuyếtGiày Thủy NgânRìu ĐenVũ Điệu Tử ThầnGiáp Thiên ThầnChùy Gai Malmortius

Cập nhật cách lên đồ LeeSin 12.21 phiên bản mới.

Cách lên đồ LeeSin sử dụng nhiều

Chùy Hấp Huyết Giày Thủy Ngân Rìu Đen Vũ Điệu Tử Thần Giáp Thiên Thần Chùy Gai Malmortius

LeeSin Chùy Hấp Huyết, Giày Thủy Ngân, Rìu Đen, Vũ Điệu Tử Thần, Giáp Thiên Thần, Chùy Gai Malmortius

Lên đồ LeeSin tỷ lệ thắng cao

Chùy Hấp Huyết Giày Thủy Ngân Rìu Đen Giáp Thiên Thần Vũ Điệu Tử Thần Móng Vuốt Sterak

LeeSin Chùy Hấp Huyết, Giày Thủy Ngân, Rìu Đen, Giáp Thiên Thần, Vũ Điệu Tử Thần, Móng Vuốt Sterak

Lên đồ LeeSin Top

Chùy Hấp Huyết Giày Thép Gai Rìu Đen Vũ Điệu Tử Thần Chùy Gai Malmortius Giáp Thiên Thần

LeeSin Chùy Hấp Huyết, Giày Thép Gai, Rìu Đen, Vũ Điệu Tử Thần, Chùy Gai Malmortius, Giáp Thiên Thần