Cách lên đồ Kayle mùa 13 mạnh nhất

Hướng dẫn cách lên đồ Kayle mùa 13 mới mạnh nhất 2022

Bảng Ngọc Kayle Nhịp Độ Chết Người

Chuẩn XácNhịp Độ Chết NgườiĐắc thắngTốc độ đánhChốt chặn cuối cùng
Kiên ĐịnhGiáp cốtLan trànTấn công 2Linh hoạt 1Phòng thủ 2

Bảng kỹ năng Kayle

Kayle Q QKayle E EKayle W W

Phép bổ trợ Kayle

Flash Teleport

Trang bị chính Kayle

Nanh NashorQuyền Trượng Ác ThầnMũ Phù Thủy Rabadon

Giày

Giày Cuồng Nộ

Cách lên đồ Kayle

Nanh NashorGiày Cuồng NộQuyền Trượng Ác ThầnMũ Phù Thủy RabadonTrượng Pha Lê RylaiTrượng Hư Vô

Cập nhật cách lên đồ Kayle 12.21 phiên bản mới.

Cách lên đồ Kayle sử dụng nhiều

Nanh Nashor Giày Cuồng Nộ Quyền Trượng Ác Thần Mũ Phù Thủy Rabadon Trượng Pha Lê Rylai Trượng Hư Vô

Kayle Nanh Nashor, Giày Cuồng Nộ, Quyền Trượng Ác Thần, Mũ Phù Thủy Rabadon, Trượng Pha Lê Rylai, Trượng Hư Vô

Lên đồ Kayle tốc đánh

Nanh Nashor Giày Cuồng Nộ Quyền Trượng Ác Thần Đao Tím Mũ Phù Thủy Rabadon Đồng Hồ Cát Zhonya

Kayle Nanh Nashor, Giày Cuồng Nộ, Quyền Trượng Ác Thần, Đao Tím, Mũ Phù Thủy Rabadon, Đồng Hồ Cát Zhonya

Lên đồ Kayle AD

Gươm Suy Vong Giày Cuồng Nộ Móc Diệt Thủy Quái Đao Tím Ma Vũ Song Kiếm Vô Cực Kiếm

Kayle Gươm Suy Vong, Giày Cuồng Nộ, Móc Diệt Thủy Quái, Đao Tím, Ma Vũ Song Kiếm, Vô Cực Kiếm