Cách lên đồ Kalista mùa 13 mạnh nhất

Hướng dẫn cách lên đồ Kalista mùa 13 mới mạnh nhất 2022

Bảng Ngọc Kalista Nhịp Độ Chết Người

Chuẩn XácNhịp Độ Chết NgườiĐắc thắngTốc độ đánhNhát chém ân huệ
Áp ĐảoVị máuThợ săn kho báuTấn công 2Linh hoạt 1Phòng thủ 2

Bảng kỹ năng Kalista

Kalista Q QKalista E EKalista W W

Phép bổ trợ Kalista

Flash Heal

Trang bị chính Kalista

Nỏ Tử ThủCuồng Đao GuinsooCuồng Cung Runaan

Giày

Giày Cuồng Nộ

Cách lên đồ Kalista

Nỏ Tử ThủGiày Cuồng NộCuồng Đao GuinsooCuồng Cung RunaanĐao TímGiáp Thiên Thần

Cập nhật cách lên đồ Kalista 12.21 phiên bản mới.

Cách lên đồ Kalista sử dụng nhiều

Nỏ Tử Thủ Giày Cuồng Nộ Cuồng Đao Guinsoo Cuồng Cung Runaan Đao Tím Giáp Thiên Thần

Kalista Nỏ Tử Thủ, Giày Cuồng Nộ, Cuồng Đao Guinsoo, Cuồng Cung Runaan, Đao Tím, Giáp Thiên Thần

Lên đồ Kalista Huyết kiếm, thêm khả năng hồi phục

Nỏ Tử Thủ Giày Cuồng Nộ Cuồng Đao Guinsoo Cuồng Cung Runaan Giáp Thiên Thần Huyết Kiếm

Kalista Nỏ Tử Thủ, Giày Cuồng Nộ, Cuồng Đao Guinsoo, Cuồng Cung Runaan, Giáp Thiên Thần, Huyết Kiếm

Lên đồ Kalista Gươm suy vong, tăng độ cơ động Hit&Run và khắc chế tướng máu nhiều

Nỏ Tử Thủ Giày Cuồng Nộ Cuồng Đao Guinsoo Gươm Suy Vong Đao Tím Giáp Thiên Thần

Kalista Nỏ Tử Thủ, Giày Cuồng Nộ, Cuồng Đao Guinsoo, Gươm Suy Vong, Đao Tím, Giáp Thiên Thần