Cách lên đồ Jayce mùa 13 mạnh nhất

Hướng dẫn cách lên đồ Jayce mùa 13 mới mạnh nhất 2022

Bảng Ngọc Jayce Chinh phục

Chuẩn XácChinh phụcHiện diện trí tuệTốc độ đánhChốt chặn cuối cùng
Cảm HứngBước chân màu nhiệmGiao hàng bánh quyTấn công 1Linh hoạt 1Phòng thủ 2

Bảng kỹ năng Jayce

Jayce Q QJayce W WJayce E E

Phép bổ trợ Jayce

Flash Teleport

Trang bị chính Jayce

Nguyệt ĐaoThần Kiếm MuramanaThương Phục Hận Serylda

Giày

Giày Khai Sáng Ionia

Cách lên đồ Jayce

Nguyệt ĐaoGiày Khai Sáng IoniaThần Kiếm MuramanaThương Phục Hận SeryldaKiếm Ma YoumuuÁo Choàng Bóng Tối

Cập nhật cách lên đồ Jayce 12.21 phiên bản mới.

Cách lên đồ Jayce sử dụng nhiều

Nguyệt Đao Giày Khai Sáng Ionia Thần Kiếm Muramana Thương Phục Hận Serylda Kiếm Ma Youmuu Áo Choàng Bóng Tối

Jayce Nguyệt Đao, Giày Khai Sáng Ionia, Thần Kiếm Muramana, Thương Phục Hận Serylda, Kiếm Ma Youmuu, Áo Choàng Bóng Tối

Lên đồ Jayce Mid, đường giữa nếu đi đường với các pháp sư

Nguyệt Đao Giày Khai Sáng Ionia Thần Kiếm Muramana Kiếm Ma Youmuu Thương Phục Hận Serylda Chùy Gai Malmortius

Jayce Nguyệt Đao, Giày Khai Sáng Ionia, Thần Kiếm Muramana, Kiếm Ma Youmuu, Thương Phục Hận Serylda, Chùy Gai Malmortius