Cách lên đồ Jax mùa 13 mạnh nhất

Hướng dẫn cách lên đồ Jax mùa 13 mới mạnh nhất 2022

Bảng Ngọc Jax Nhịp Độ Chết Người

Chuẩn XácNhịp Độ Chết NgườiĐắc thắngKháng hiệu ứngChốt chặn cuối cùng
Cảm HứngBước chân màu nhiệmGiao hàng bánh quyTấn công 2Linh hoạt 1Phòng thủ 2

Bảng kỹ năng Jax

Jax W WJax E EJax Q Q

Phép bổ trợ Jax

Flash Teleport

Trang bị chính Jax

Búa Rìu Sát ThầnGươm Suy VongNgọn Thương Shojin

Giày

Giày Thép Gai

Cách lên đồ Jax

Búa Rìu Sát ThầnGiày Thép GaiGươm Suy VongNgọn Thương ShojinTim BăngĐao Tím

Cập nhật cách lên đồ Jax 12.21 phiên bản mới.

Cách lên đồ Jax sử dụng nhiều

Búa Rìu Sát Thần Giày Thép Gai Gươm Suy Vong Ngọn Thương Shojin Tim Băng Đao Tím

Jax Búa Rìu Sát Thần, Giày Thép Gai, Gươm Suy Vong, Ngọn Thương Shojin, Tim Băng, Đao Tím

Lên đồ Jax đi Rừng

Búa Rìu Sát Thần Giày Thủy Ngân Gươm Suy Vong Ngọn Thương Shojin Đao Tím Vũ Điệu Tử Thần

Jax Búa Rìu Sát Thần, Giày Thủy Ngân, Gươm Suy Vong, Ngọn Thương Shojin, Đao Tím, Vũ Điệu Tử Thần