Cách lên đồ Ivern mùa 13 mạnh nhất

Hướng dẫn cách lên đồ Ivern mùa 13 mới mạnh nhất 2022

Bảng Ngọc Ivern Triệu hồi aerie

Pháp ThuậtTriệu hồi aerieÁo choàng mâyThăng tiến sức mạnhThủy thượng phiêu
Cảm HứngThị trường tương laiThấu thị vũ trụTấn công 3Linh hoạt 1Phòng thủ 2

Bảng kỹ năng Ivern

Ivern E EIvern Q QIvern W W

Phép bổ trợ Ivern

Flash Smite

Trang bị chính Ivern

Vương Miện ShurelyaTrượng Lưu ThủyBình Thải Hóa Dược

Giày

Giày Khai Sáng Ionia

Cách lên đồ Ivern

Vương Miện ShurelyaGiày Khai Sáng IoniaTrượng Lưu ThủyBình Thải Hóa DượcĐồng Hồ Cát ZhonyaDây Chuyền Chuộc Tội

Cập nhật cách lên đồ Ivern 12.21 phiên bản mới.