Cách lên đồ Irelia mùa 13 mạnh nhất

Hướng dẫn cách lên đồ Irelia mùa 13 mới mạnh nhất 2022

Bảng Ngọc Irelia Chinh phục

Chuẩn XácChinh phụcĐắc thắngTốc độ đánhChốt chặn cuối cùng
Cảm HứngGiao hàng bánh quyThấu thị vũ trụTấn công 2Linh hoạt 1Phòng thủ 3

Bảng kỹ năng Irelia

Irelia Q QIrelia W WIrelia E E

Phép bổ trợ Irelia

Flash Teleport

Trang bị chính Irelia

Gươm Suy VongNỏ Tử ThủĐao Tím

Giày

Giày Thủy Ngân

Cách lên đồ Irelia

Gươm Suy VongGiày Thủy NgânNỏ Tử ThủĐao TímVũ Điệu Tử ThầnGiáp Thiên Thần

Cập nhật cách lên đồ Irelia 12.21 phiên bản mới.

Cách lên đồ Irelia sử dụng nhiều

Gươm Suy Vong Giày Thủy Ngân Nỏ Tử Thủ Đao Tím Vũ Điệu Tử Thần Giáp Thiên Thần

Irelia Gươm Suy Vong, Giày Thủy Ngân, Nỏ Tử Thủ, Đao Tím, Vũ Điệu Tử Thần, Giáp Thiên Thần

Lên đồ Irelia tỷ lệ thắng cao

Gươm Suy Vong Giày Thủy Ngân Nỏ Tử Thủ Đao Tím Giáp Thiên Thần Tim Băng

Irelia Gươm Suy Vong, Giày Thủy Ngân, Nỏ Tử Thủ, Đao Tím, Giáp Thiên Thần, Tim Băng

Lên đồ Irelia Top

Gươm Suy Vong Giày Thép Gai Nỏ Tử Thủ Đao Tím Vũ Điệu Tử Thần Tim Băng

Irelia Gươm Suy Vong, Giày Thép Gai, Nỏ Tử Thủ, Đao Tím, Vũ Điệu Tử Thần, Tim Băng