Cách lên đồ Gnar mùa 13 mạnh nhất

Hướng dẫn cách lên đồ Gnar mùa 13 mới mạnh nhất 2022

Bảng Ngọc Gnar Bước Chân Thần Tốc

Chuẩn XácBước Chân Thần TốcĐắc thắngTốc độ đánhChốt chặn cuối cùng
Kiên ĐịnhGiáp cốtLan trànTấn công 2Linh hoạt 1Phòng thủ 2

Bảng kỹ năng Gnar

Gnar Q QGnar W WGnar E E

Phép bổ trợ Gnar

Flash Teleport

Trang bị chính Gnar

Tam Hợp KiếmRìu ĐenKhiên Băng Randuin

Giày

Giày Thép Gai

Cách lên đồ Gnar

Tam Hợp KiếmGiày Thép GaiRìu ĐenKhiên Băng RanduinGiáp Thiên NhiênMóng Vuốt Sterak

Cập nhật cách lên đồ Gnar 12.21 phiên bản mới.

Cách lên đồ Gnar sử dụng nhiều

Tam Hợp Kiếm Giày Thép Gai Rìu Đen Khiên Băng Randuin Giáp Thiên Nhiên Móng Vuốt Sterak

Gnar Tam Hợp Kiếm, Giày Thép Gai, Rìu Đen, Khiên Băng Randuin, Giáp Thiên Nhiên, Móng Vuốt Sterak

Lên đồ Gnar tỷ lệ thắng cao

Tam Hợp Kiếm Giày Thép Gai Rìu Đen Giáp Thiên Nhiên Khiên Băng Randuin Đao Tím

Gnar Tam Hợp Kiếm, Giày Thép Gai, Rìu Đen, Giáp Thiên Nhiên, Khiên Băng Randuin, Đao Tím