Cách lên đồ Dr. Mundo mùa 13 mạnh nhất

Hướng dẫn cách lên đồ Dr. Mundo mùa 13 mới mạnh nhất 2022

Bảng Ngọc Dr. Mundo Quyền năng bất diệt

Kiên ĐịnhQuyền năng bất diệtTàn phá hủy diệtNgọn gió thứ haiLan tràn
Cảm HứngBước chân màu nhiệmVận tốc tiếp cậnTấn công 2Linh hoạt 2Phòng thủ 1

Bảng kỹ năng Dr. Mundo

Dr. Mundo Q QDr. Mundo E EDr. Mundo W W

Phép bổ trợ Dr. Mundo

Flash Teleport

Trang bị chính Dr. Mundo

Trái Tim Khổng ThầnKhiên Thái DươngGiáp Tâm Linh

Giày

Giày Thép Gai

Cách lên đồ Dr. Mundo

Trái Tim Khổng ThầnGiày Thép GaiKhiên Thái DươngGiáp Tâm LinhGiáp GaiRìu Đại Mãng Xà

Cập nhật cách lên đồ Dr. Mundo 12.21 phiên bản mới.

Cách lên đồ Dr. Mundo sử dụng nhiều

Trái Tim Khổng Thần Giày Thép Gai Khiên Thái Dương Giáp Tâm Linh Giáp Gai Rìu Đại Mãng Xà

Dr. Mundo Trái Tim Khổng Thần, Giày Thép Gai, Khiên Thái Dương, Giáp Tâm Linh, Giáp Gai, Rìu Đại Mãng Xà

Lên đồ Mundo full tank

Trái Tim Khổng Thần Giày Thép Gai Khiên Thái Dương Giáp Gai Giáp Tâm Linh Thú Tượng Thạch Giáp

Dr. Mundo Trái Tim Khổng Thần, Giày Thép Gai, Khiên Thái Dương, Giáp Gai, Giáp Tâm Linh, Thú Tượng Thạch Giáp