Cách lên đồ Corki mùa 13 mạnh nhất

Hướng dẫn cách lên đồ Corki mùa 13 mới mạnh nhất 2022

Bảng Ngọc Corki Đòn Phủ Đầu

Cảm HứngĐòn Phủ ĐầuBước chân màu nhiệmGiao hàng bánh quyThấu thị vũ trụ
Áp ĐảoVị máuThợ săn tối thượngTấn công 2Linh hoạt 1Phòng thủ 3

Bảng kỹ năng Corki

Corki Q QCorki E ECorki W W

Phép bổ trợ Corki

Flash Teleport

Trang bị chính Corki

Thần Kiếm MuramanaBão Tố LudenRìu Mãng Xà

Giày

Giày Pháp Sư

Cách lên đồ Corki

Thần Kiếm MuramanaGiày Pháp SưBão Tố LudenRìu Mãng XàNgọn Lửa Hắc HóaTrượng Hư Vô

Cập nhật cách lên đồ Corki 12.21 phiên bản mới.

Cách lên đồ Corki sử dụng nhiều

Thần Kiếm Muramana Giày Pháp Sư Bão Tố Luden Rìu Mãng Xà Ngọn Lửa Hắc Hóa Trượng Hư Vô

Corki Thần Kiếm Muramana, Giày Pháp Sư, Bão Tố Luden, Rìu Mãng Xà, Ngọn Lửa Hắc Hóa, Trượng Hư Vô

Lên đồ Corki tỷ lệ thắng cao

Thần Kiếm Muramana Giày Pháp Sư Nỏ Tử Thủ Luỡi Hái Linh Hồn Vô Cực Kiếm Đại Bác Liên Thanh

Corki Thần Kiếm Muramana, Giày Pháp Sư, Nỏ Tử Thủ, Luỡi Hái Linh Hồn, Vô Cực Kiếm, Đại Bác Liên Thanh