Cách lên đồ Cassiopeia mùa 13 mạnh nhất

Hướng dẫn cách lên đồ Cassiopeia mùa 13 mới mạnh nhất 2022

Bảng Ngọc Cassiopeia Chinh phục

Chuẩn XácChinh phụcHiện diện trí tuệKháng hiệu ứngChốt chặn cuối cùng
Pháp ThuậtDải băng năng lượngThăng tiến sức mạnhTấn công 1Linh hoạt 1Phòng thủ 3

Bảng kỹ năng Cassiopeia

Cassiopeia E ECassiopeia Q QCassiopeia W W

Phép bổ trợ Cassiopeia

Flash Teleport

Trang bị chính Cassiopeia

Trượng Trường SinhQuyền Trượng Đại Thiên SứTrượng Pha Lê Rylai

Cách lên đồ Cassiopeia

Trượng Trường SinhQuyền Trượng Đại Thiên SứTrượng Pha Lê RylaiĐồng Hồ Cát ZhonyaMũ Phù Thủy RabadonTrượng Hư Vô

Cập nhật cách lên đồ Cassiopeia 12.21 phiên bản mới.

Cách lên đồ Cassiopeia sử dụng nhiều

Trượng Trường Sinh Quyền Trượng Đại Thiên Sứ Trượng Pha Lê Rylai Đồng Hồ Cát Zhonya Mũ Phù Thủy Rabadon Trượng Hư Vô

Cassiopeia Trượng Trường Sinh, Quyền Trượng Đại Thiên Sứ, Trượng Pha Lê Rylai, Đồng Hồ Cát Zhonya, Mũ Phù Thủy Rabadon, Trượng Hư Vô

Lên đồ Cassiopeia Top

Trượng Trường Sinh Quyền Trượng Đại Thiên Sứ Trượng Pha Lê Rylai Thú Tượng Thạch Giáp Đồng Hồ Cát Zhonya Trượng Hư Vô

Cassiopeia Trượng Trường Sinh, Quyền Trượng Đại Thiên Sứ, Trượng Pha Lê Rylai, Thú Tượng Thạch Giáp, Đồng Hồ Cát Zhonya, Trượng Hư Vô