Cách lên đồ Camille mùa 13 mạnh nhất

Hướng dẫn cách lên đồ Camille mùa 13 mới mạnh nhất 2022

Bảng Ngọc Camille Quyền năng bất diệt

Kiên ĐịnhQuyền năng bất diệtNện khiênGiáp cốtKiên cường
Cảm HứngBước chân màu nhiệmGiao hàng bánh quyTấn công 2Linh hoạt 1Phòng thủ 2

Bảng kỹ năng Camille

Camille Q QCamille E ECamille W W

Phép bổ trợ Camille

Flash Teleport

Trang bị chính Camille

Búa Rìu Sát ThầnRìu Mãng XàVũ Điệu Tử Thần

Giày

Giày Thép Gai

Cách lên đồ Camille

Búa Rìu Sát ThầnGiày Thép GaiRìu Mãng XàVũ Điệu Tử ThầnGiáp Thiên ThầnChùy Gai Malmortius

Cập nhật cách lên đồ Camille 12.21 phiên bản mới.

Cách lên đồ Camille sử dụng nhiều

Búa Rìu Sát Thần Giày Thép Gai Rìu Mãng Xà Vũ Điệu Tử Thần Giáp Thiên Thần Chùy Gai Malmortius

Camille Búa Rìu Sát Thần, Giày Thép Gai, Rìu Mãng Xà, Vũ Điệu Tử Thần, Giáp Thiên Thần, Chùy Gai Malmortius

Lên đồ Camille tỷ lệ thắng cao

Búa Rìu Sát Thần Giày Thủy Ngân Rìu Mãng Xà Móng Vuốt Sterak Vũ Điệu Tử Thần Giáp Thiên Thần

Camille Búa Rìu Sát Thần, Giày Thủy Ngân, Rìu Mãng Xà, Móng Vuốt Sterak, Vũ Điệu Tử Thần, Giáp Thiên Thần