Cách lên đồ Braum mùa 13 mạnh nhất

Hướng dẫn cách lên đồ Braum mùa 13 mới mạnh nhất 2022

Bảng Ngọc Braum Hộ vệ

Kiên ĐịnhHộ vệSuối nguồn sinh mệnhGiáp cốtKiên cường
Cảm HứngGiao hàng bánh quyThấu thị vũ trụTấn công 2Linh hoạt 2Phòng thủ 2

Bảng kỹ năng Braum

Braum Q QBraum E EBraum W W

Phép bổ trợ Braum

Flash Ignite

Trang bị chính Braum

Dây Chuyền Iron SolariLời Thề Hiệp SĩTụ Bão Zeke

Giày

Giày Thép Gai

Cách lên đồ Braum

Dây Chuyền Iron SolariGiày Thép GaiLời Thề Hiệp SĩTụ Bão ZekeGiáp GaiTim Băng

Cập nhật cách lên đồ Braum 12.21 phiên bản mới.